folk

≪folk≫
【意味】:人々

No.2:ナイフとフォークを使って食べる人々が増加中!(マッサママ)

No.1:フォークダンスを踊る人々(さくら)